Τόρκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τώρκος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Δραβήσκος), Τόρκου (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Σέρρες)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τερπνή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 810 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.13  (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 157 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 863  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 180 μ.Χ., SEG XLVIII 808 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.296 (6) IG X.2.1.446 (7) 78 μ.Χ., IG X.2.1.926 (8) 109 μ.Χ., IG X.2.1.849.1 (9) IG X.2.1.849.5 (10) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 106 μ.Χ., SEG XXX 596.10 (= Pilhofer 555) (11) Μακεδονία (Οδομαντική-Δραβήσκος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 619.4 (= Pilhofer 572) (12-13) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.31, 32 (= Καφταντζής 1)  (14) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 877 (15) τέλη 3ου αι. μ.Χ. SEG XXX 590.6 (16) 55 ή 171 μ.Χ., SEG XXXIV 676 (17) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 593 & Καφταντζής 478 (18) 157 μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 318 αρ. 1 (= Καφταντζής 10) (19) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 801 (20) Δήμιτσας 1896, αρ. 843 (21) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 67 αρ. 140

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23