Τορκοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τορκοῦ (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Σέρρες)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ., Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.3, 4, 9 (δις) (= Καφταντζής 1) (5-6) τέλη 3ου αι. μ.Χ., SEG XXX 590.26

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6

Γεωγραφική διασπορά: