Κέτριζις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cetrizis (Σέρρες (2))

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 26 μ.Χ., SEG XLVI 708 (= Pilhofer 557a) (2) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ποικίλα, σ. 185 (= Pilhofer 563)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: