Κερδώλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cerdola (Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι; ή Θεσσαλονίκη) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., AE 1950-1, 64 αρ. 7 (= Pilhofer 722) (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες;) 3ος αι. μ.Χ., IGB V 5932 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: