Τιμώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμο̄́ (6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία /5ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Τιμὀῖ (κλητ., 3ος αι. π.Χ., Άκτιον), Τειμώ (2ος-1ος αι. π.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Σκύρος, Μέγαρα, Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή /2ος-3ος αι. μ.Χ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 375-350 π.Χ., Λουκοπούλου, Ψωμά et al. 2005, E166 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XL 563.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
77