Κλεώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεο̄́ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κάτω Ιταλία), Κλεοῦς (γεν.: 4ος/3ος αι. π.Χ., Θράκη), Κλιό (2ος-3ος αι. μ.Χ., Σέρρες), Κλεῦδι (δοτ.: 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., IG XII (1) 322 (2) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ., ASAA 2 (1916), 135 αρ. 1.23 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα;) 4ος/3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.676 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 158 αρ. 65.4 (= Pilhofer 598) (5) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 158 αρ. 64 (= Pilhofer 597) (6-7) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 132 μ.Χ., SEG XXX 597.4 (= Pilhofer 539) (8) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 607 (= Pilhofer 556) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
81