Κλαυδία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλωδία (αυτοκρ. περ., Νίσυρος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.4 (= Καφταντζής 1) (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα;) 156 μ.Χ., SEG XXIV 612.6 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31