Τιμόξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμόχσενος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Τιμώξενος (ελλην. περ., Αθήνα), Τιμοξένιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Τειμόξενος (2ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Φωκίδα / 1ος αι. μ.Χ., Αχαΐα, Μεγαρίδα / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία /2ος-3ος αι. μ.Χ., Σέρρες / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Μέγαρα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 550 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 355-349 π.Χ., TAPA 69 (1938), 55 αρ. 7.5 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκιώνη) 480 π.Χ., Ηρόδοτος 8.128

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
140