Κέρδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κέρδο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Σικελία), Cerdo (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Δαλματία, Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη /2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BSA 23 (1918-19), 97 αρ. 24 (= Pilhofer 152) (2)  αυτοκρ. περ., BCH 56 (1932), 225 αρ. 15 (= Pilhofer 78) (3) αυτοκρ. περ., Pilhofer 310 (4) αυτοκρ. περ., CIL III 688 (= Pilhofer 358) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.44· 69.29 (6) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.10 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
124