Τορκουᾶτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 87.3 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.274 (3) IG X.2.1.756 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 321 αρ. 8 (= Καφταντζής 35) (5) SEG XXX 613.1 (6-10) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.1, 7, 17, 21, 23 (= Καφταντζής 1) (11) 183 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 816 (= Καφταντζής 12) (12) τέλη 3ου αι. μ.Χ., SEG XXX 590.30 (13-14) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 608 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 824) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20