Ἀγαθήμερος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Agathemer (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Agathemerus (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Agatemer (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀγαθίμερος (4ος-6ος αι. μ.Χ., Ταυρίδα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143 A.6  (2) 3ος μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 210.3  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος μ.Χ., IG X.2.1.69.49  (4) 2ος-3ος μ.Χ., IG X.2.1.583, 1 (5) 3ος μ.Χ., IG X.2.1.720, 1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
109