Γρηγόριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γριγόριος (βυζ. περ., Κάτω Ιταλία), Γρηγόρηος (βυζ. περ., Σικελία), Γρηγώριος (βυζ. περ., Βιθυνία), Γληγόριος (βυζ. περ., Ιωνία), Γληγόρειος (βυζ. περ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 329 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 94 (= SEG XLVII 995) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Κάτω Ιταλία τον 2ο αι. μ.Χ.