Γραφίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια)  3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 342.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 361.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η αναφορά από την Αθήνα τον 1ο αι. π.Χ. (Καρία, 2ος αι. μ.Χ.)

Γεωγραφική διασπορά: