Βότριχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Και για γλωσσικά σχόλια βλ. Hoffmann 1906, 150· Kloner 2008, 180.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αρκαδία, 3ο-2ο αι. π.Χ. Όχι άμεσα ταξινομήσιμο, αλλά ελληνικό.

Γεωγραφική διασπορά: