Ἀγαθημερίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγαθαμερίς (2ος αι. π.Χ., Βιθυνία), Agathemeris (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια), αυτοκρ. περ., ΕΚΜ 1, Βέροια 210, 3 (2) 233 μ.Χ., ILeukopetra 83.5  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., ΙG X.2.1.930 (πρβ. BCH 99 (1975), 182) (4) 134 μ.Χ., IG X.2.1.462 A (5) 4ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.777

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26