Γερμανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 27 A.1 (2) Μακεδονία (Κάτω Παιονία- Ειδομένη;) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Sokolovska 1986, 130 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.559 (4)  αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG L 640 (5) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., JDAI 84 (1969), 151 αρ. R13 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Βατοπεδίου) 203 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 781.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Θράκη την αυτοκρ. περ.