Γρατίσημα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια*) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 447.4 (= Feissel 1983, 60)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. Λατινικής προέλευσης (< Gratissima)

Γεωγραφική διασπορά: