Ἀγέλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89 (2-3) Μακεδονία < Αίγυπτος 190 ή 189 π.Χ., PHeid VIII 417. 12, 35, 37· PHeid VIII 417.12, 32 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 121 π.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 134.13 (5) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134, αρ. 36, 118

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
76