Ἅδυμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Καρία-Τράλλεις 3ος αι. π.Χ., ITrall 33B.25 & BE 1991, αρ. 524 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 267 π.Χ., SEG XXVII 1114, 18 b (3)  Μακεδονία < Αίγυπτος 246 π.Χ., PPetr II 39e (7), 13  (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 183 π.Χ., PTeb 793I.20  (5) Μακεδονία < Αίγυπτος  PTeb 793I.20, 23 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος  108 π.Χ., PDion 23.3, [13], 21, 23, 32  (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 787 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 153 (9-10) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  141.6, 41 (δύο πρόσ.) (11-12) ΕΚΜ 1, Βέροια  197 (δύο πρόσ.) (13) 1ος αι. π.Χ., SEG XVIII 272 (14) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  125.5 (15) ΕΚΜ 1, Βέροια  344 (16) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  ILeukopetra 154 (17) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 54.1 (18) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.11 (19) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524 I.17 & 524 II.6, 25 (20) Μακεδονία (Εορδαία-Σπηλιά) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 101.4 (21) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 162 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 120 αρ. 11 (22) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18 III, 84 (πρβ. SEG XXXIX 468)  (23) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.20 (24-25) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 211 (δύο πρόσ.) (26) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 42-32 π.Χ., IG X.2.1.124.8 (27) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243 I.3 (28) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580, 80 (29) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.181 (30) Μακεδονία (Πελαγονία-Kolobaise) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.232 (31) Μακεδονία (Πιερία-Δίον;) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 199 αρ. D17 (32) Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί;) ;1ος αι. μ.Χ.,  Οικονόμος 1915, 58 (= IG IX.2.230) (33) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 918· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 187 σημ. 3 (34) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Νέος Μαρμαράς) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 600

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44