Αἰλιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Aelianus (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Ἠλιανός (5ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Αἰλλιανός (2ος-3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Ἐλιανός (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 363.3  (2) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 300.1-2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54