Ἀθηνώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Atheno (1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 204  (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 209  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVI 800A.41 (4) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., IG X.2.1. 721 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22