Ἀγοραῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143 B.18  (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.35 (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.1  (4) Μακεδονία (Ελίμεια-Σιάτιστα) ελλην.-αυτοκρ. περ., ΕΑΜ 32 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8