Ἁδέα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βλ. και Ἁδεῖα

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 340-317 π.Χ.  RE s.v. Eurydice, Berve 1926,  23 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 391  (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 125 μ.Χ., ΕΑΜ 49b

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9