Ἀγαθοφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 336· ΕΚΜ 1, Βέροια 36.4 (3) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 77 (1934), 57 αρ. 61 (4) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) αυτοκρ. περ., SEG XXXVIII 629

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: