Ἁδίστα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 198  (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Τούμπα), αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXVIII 688

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14