Ἅγνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Hagne (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 331.2 (2)  5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 435  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Γερακαρού) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 576 (ΑΔ 42 B (1987) 372, 2)  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13