Ἄδμητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄδμετος (2ος αι. π.Χ., Κυρήνη), Admetus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 332 π.Χ., RE 4, Berve 1926, 24 (2) Μακεδονία  263 π.Χ., IG IX.12.1.17, 19 (3) Μακεδονία 183 π.Χ., Πολύβιος 23.10.9 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ΕΚΜ 1, Βέροια 141.11 (5) Μακεδονία (Ελίμεια-Αρκυνία) αρχές 3ου αι. π.Χ., Plb. ii 66. 5· SEG XLIII 706, 1 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 852 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIV 508 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 230 π.Χ., IG XI.4.664.2.13, 665.2.10,14, 22, 1053.5.15 (= X.2.1.1028 & XI.4.1076) (9) IG X.2.1.1029 (EAD XXX 338)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
53