Χρησίμα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 302 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 297.3 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 2ου αι. μ.Χ., SEG XXXV 712

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: