Χαιρεφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαιρεφανε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Χαιρεφάνεος (γεν., 2ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.35 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) τέλη 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 157 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10018 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 305-297 π.Χ., SEG XLVII 940.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46