Χαρῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαρεῖνος (4ος/3ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος/2ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ρόδος, Λυδία / 1ος αι. π.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Αργολίδα, Κιμμερικός Βόσπορος / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία, Ρόδος,  / 1ος -2ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αργολίδα, Μυσία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία) 

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 208

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
126