Χρυσηΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Chrysais (αυτοκρ. περ., Μικρά Σκυθία), Chryseis (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Χρυσεΐδι (δοτ, 3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) τέλη 3ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 229.1  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11