Ἀθηναΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀθηναείς (αυτοκρ. περ., Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀθηναιΐς (Ελευσίνα, 4ος αι. π.Χ., 4ος-3ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος αι. π.Χ., Μακεδονία), Athenais (αυτοκρ. περ., 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἀθηναἐΐς (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἀθηναἤς (4ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δελφοί 154 π.Χ., SGDI 1925, 2-3, 6, 9-10  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Αθήνα 2ος αι. π.Χ., IG II2.8077  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.298 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.545 & BCH 97 (1973) 593, 545  (5) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII.706 (6) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) αυτοκρ. περ., SEG XXXVIII.629

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
152