Ἄγιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγίππειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δελφοί 326-325 π.Χ., CID II 32.43, 72.5;, 96.[4];, 99 B.14,  100 I.[3],  100 II.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11