Ἀγήνωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Agenor (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.17.1· FGrH 156 F 9.36· Διόδωρος 18.39.6 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 221-205 π.Χ., BGU 1964, 13 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 5ος αι. π.Χ., Βοκοτοπούλου 1996, 24 (= BE 1993, αρ. 369 (2))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27