Ἀγασίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγασιῆος  (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 194-156 π.Χ, SB 15240, 9, 12-13, 27, 30, 33, 42

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49