Ἄγρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., IG II2.10023 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III.103.14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23