Ἁδεῖα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἁδῆα (2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη / 2ος αι. π.Χ., Έδεσσα / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 557 (= SEG XLIX 827, πρβ. ZPE 132 (2000), 161-162) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 897 (4) Μακεδονία; < Ωρωπός 4ος/3ος αι. π.Χ., IG VII.279 & RE Supplbd. 4 (-)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17