Ἀθήναιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀθήνεος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ., Μυσία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Κρήτη, Αθήνα / βυζ. περ., Κόρινθος / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Athenaeus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Σικελία),

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; 312 π.Χ., Διόδωρος 19.94-96 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 365 π.Χ., SEG XXXIV 355.4 & Αρριανός, Ινδ. 18.3 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 239-229 π.Χ., IG XI.4.666.3, 24

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
401