σημ. Kavadarci

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λυσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐάλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥοδία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λοῦππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκιλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λουκιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λευκιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λευκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κρισπῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κούτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κούαρτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλικρίτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τόρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τίτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλοδέσποτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τερτία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τελεσφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to σημ. Kavadarci