Λουκιανή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λουκειανή (αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIV 555 & ΑΕΜΘ 5 (1991), 233 εικ. 11 (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 66 αρ. 137 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11