Ῥοδία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Rodia (1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία, Παιονία)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8