Λουκιλία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λουκιλεία (Θεσσαλονίκη, 2ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 154 μ.Χ., IG X.2.1.288.9 (2) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.875 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 66 αρ. 138 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4