σημ. Kavadarci

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κλεοπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλεξάνδρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνοδώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀττικός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἄρτεμις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο, Θεωνύμιο
Ἀριστοφῶν Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνέγκλητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλεξανδρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δημοκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παράμονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πυθίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Προκλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόκλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρίσκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρειις; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πούπλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πούβλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to σημ. Kavadarci