Τελεσφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Telesphorus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Telesfhorus (3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Τελεσφώρος (3ος-4ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία αρχές 4ου αι. π.Χ., RE (2) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXVIII 539 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.325 (4) IG X.2.1.250I.6 (5) IG X.2.1.813 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαλάστρα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.815, 2  (7) IG X.2.1.815.4 (8) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 73 αρ. 171

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
141