Τίτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τείτος (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Τίτους (;3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Τίτορ (3ος αι. μ.Χ., Σκύδρα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27 A.6 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος-4ος αι. μ.Χ., GVI 2036.1, 6, 11, 14 (= IDyrrh 527 δις)  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Σκύδρα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 793.2, 16 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.76 (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.23 (6) IG X.2.2.75.30 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.911.1 (8) Μακεδονία (Οδομαντική) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5927 (9) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.11 (10) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) αυτοκρ. περ., SEG XIII 405 (11) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 74 αρ. 174.1, 4 (12) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., AJA 88 (1984), 578 σημ. 60 (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Γίγωνος) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 9 (1995), 321-322 σημ. 3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
79