Κούτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κούτη (γεν.: Παρθικόπολις), Κούτεως (γεν.: Kavadarci)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 77 αρ. 165 (πρβ.75 (1933), 40 αρ. 135 (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., Arkheologiia (Σόφιαa) 1987 (1), 25 αρ. 3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: