Κούαρτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.15 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.455.3.13 (= GVI 318) (3) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 77 αρ. 219 (4) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 10/II

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19