Ιλλυρία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λεωνίδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόννατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κυνίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κτήσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κούαρτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κόσμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κόνων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κοδρᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλήτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλεώνυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Ιλλυρία