Κυνίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ϙυνίσϟος (6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία, Κέρκυρα)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Kassel & Austin, 7ος τόμ., 561 αρ. 1-2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34