Λεοντίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λεοντίσχος (2ος αι. π.Χ., Ακαρνανία), Leontiscus (3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Πτολ. Ευεργ. στον Αθήναιο 9.576e (RE (1)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135B.28 (3) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 342.4  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ναλπάντης 2003, 111 αρ. BE 117 (5) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ.,  SEG XLVI 800 A.47

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
95